Konary móżdżku

anatomia24.pl & konary móżdżku

Móżdżek .. konarów móżdżku: górnego, środkowego i dolnego. Robak jest ukryty w zagłębieniu między obiema półkulami. Rozróżnia się na nim grudkę, płat tylny oraz bocznie od niego leżący płat środkowy, czyli migdałek móżdżku. Powierzchnia zewnętrzna półkul móżdżku pokryta jest licznymi szczelinami i zakrętami. M...