Język mięśnie

anatomia24.pl & język mięśnie

Krtań .. języka i kości gnykowej, z którymi połączona jest aparatem więzadłowo - mięśniowym, co powoduje widoczne przemieszczanie się krtani podczas mówienia. Jej położenie względem odcinka szyjnego kręgosłupa szacuje się na C4 - C6 a wielkość na 5 - 6cm. Do przodu krtań przylega do powięzi szyi, gruczołu ta... Ślinianki .. językowa występujące obustronnie. Ślinianka przyuszna ( tzw. przyusznica ) jest największą ślinianką znajdującą się powierzchownie na bocznej części twarzy do przodu od małżowiny usznej w dole zażuchwowym ograniczonym od przodu gałęzią żuchwy od tyłu wyrostkiem sutkowatym i mięśniem mostkowo - obojc...

Język Język ( łac. lingua, glossa ) jest narządem mięśniowym na zewnątrz pokrytym błoną śluzową. Od dołu wypełnia dno jamy ustnej, a przy zamkniętych ustach przylegać może do podniebienia oraz siekaczy dolnych. Język składa się z trzonu, wolnego końca i nasady, którą przytwierdzony jest do dna jamy ustnej... Mięśnie głowy .. języka, gałek ocznych i żuchwy. Do mięśni mimicznych, zwanych również wyrazowymi, gdyż odzwierciedlają aktualny stan psychiczny należą mięśnie: sklepienia czaszki, szpary powiek, szpary ust, nozdrzy i małżowiny usznej. Poruszanie żuchwą umożliwiają cztery parzyste mięśnie: skroniowy, żwacz, skrzydło...

Mięśnie szyi .. język. Mięśnie nadgnykowe unerwia nerw twarzowy ( n. VII ), nerw trójdzielny ( n. V ), nerw podjęzykowy ( n. XII ) oraz gałęzie splotu szyjnego. Unaczynienie pochodzi od tętnicy twarzowej, szczękowej i językowej. Grupa głęboka obejmuje mięśnie posiadające swoje przyczepy na kręgosłupie. W zależności... Nerwy czaszkowe .. język, skórę twarzy oraz mięśnie żwacze. Nerw odwodzący ( n. VI ) jest kolejnym nerwem gałkoruchowym zaopatrującym tylko jeden mięsień oka ( prosty boczny ). Nerw twarzowy ( n. VII ) unerwia mięśnie mimiczne twarzy, mięśnie szyi, podniebienie i gardło, mięsień strzemiączkowy, ślinianki oraz smakowo ...