Jelito cienkie przekrój

anatomia24.pl & jelito cienkie przekrój

Nerka .. jelitem czczym. W przypadku powierzchni przedniej nerki lewej sąsiedztwo obejmuje nadnercza, żołądek, śledzionę, trzustkę, zgięcie lewe okrężnicy i jelito cienkie. Na przekroju nerki można zaobserwować występowanie jaśniejszej struktury leżącej zewnętrznie - kory nerki oraz znajdującej się do wewnąt...