Tętnica podniebienna

anatomia24.pl & tętnica podniebienna

Jama nosowa .. tętnicy ocznej ( t. sitowa przednia i tylna ) i szczękowej ( t. klinowo - podniebienna ), zaś krew odpływa do żyły ocznej i splotu skrzydłowego. Unerwienie pochodzi z pierwszej i drugiej gałęzi nerwu trójdzielnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. ... Jamy i doły czaszki .. tętnicę szczękową, nerw żuchwowy. Dół skrzydłowo - podniebienny znajduje się przyśrodkowo od dołu podskroniowego, między szczęką a wyrostkiem skrzydłowatym kości klinowej. Zawiera nerwy i naczynia szczękowe. Ostatni, dół zażuchwowy, mieści się do tyłu od gałęzi żuchwy i do przodu od wyrostka sutkowe...