Z jakich naczyń powstaje łuk dłoniowy głęboki?

  • z tętnicy łokciowej i gałęzi dłoniowej głębokiej tętnicy promieniowej
  • z tętnicy promieniowej i gałęzi dłoniowej głębokiej tętnicy łokciowej
  • z tętnicy promieniowej i gałęzi dłoniowej głębokiej tętnicy promieniowej