Części mózgoczaszki

anatomia24.pl & części mózgoczaszki

Kości czaszki .. części: górno - tylnej zwanej mózgoczaszką oraz przednio - dolnej zwanej twarzoczaszką. Ciemiączka Kości czaszki powstają z tkanki łącznej, która ulega kostnieniu. U noworodka nie wszystkie kości czaszki zakończyły ten proces, dlatego występują jeszcze okolice zbudowane z tkanki łącznej nazwane ciem... Mózgoczaszka .. część łuskową, oczodołową i nosową. Stanowi ona przednią część sklepienia czaszki. Na wypukłej powierzchni znajdują się guzy czołowe, łuki brwiowe, brzeg nadoczodołowy. W dolnej i bocznej części obustronnie znajduje się wyrostek jarzmowy, którym kość czołowa łączy się z kością jarzmową. Pośrodkowo z...