śródręcze kości

anatomia24.pl & śródręcze kości

Kości kończyn .. śródręcza, palców ). Kości kończyny dolnej składają się z obręczy miedniczej ( kość miedniczna, biodrowa, kulszowa, łonowa ) i kończyny wolnej tj. kość udowa, kości podudzia ( kość piszczelowa i strzałkowa ) i stopy ( kości stępu, skokowa, piętowa, śródstopia i palców stopy. Obręcz miedniczą tworzą ... Kości ręki .. śródręcze i palce. Kości nadgarstka stanowi osiem kości o nieregularnych kształtach ułożonych w dwa rzędy. W rzędzie bliższym znajdują się: kość łódeczkowata, księżycowata, trójgraniasta i grochowata, w dalszym: kość czworoboczna większa, czworoboczna mniejsza, główkowata i haczykowata. Kości śródrę...