Wyrostek mieczykowaty wyrostka

anatomia24.pl & wyrostek mieczykowaty wyrostka

Okres ciąży .. wyrostka mieczykowatego mostka. W okresie ciąży błona śluzowa tzw. doczesna różnicuje się na doczesną podstawną znajdującą się między mięśniówką macicy a płodem, doczesną pokrywową leżącą od strony jamy macicy i doczesną właściwą. W tworzeniu łożyska udział bierze doczesna podstawna. Łożysko jest na... Przepona .. wyrostka mieczykowatego do środka przepony, zwanego środkiem ścięgnistym, w którym kończą się wszystkie trzy części przepony. Pomiędzy wymienionymi strukturami znajdują się ubytki w przeponie, w postaci trójkąta lędźwiowo - żebrowego i mostkowo - żebrowego. Poza wymienionymi otworami występuje jeszc...

Mięśnie brzucha .. wyrostkiem mieczykowatym ), żebrami ( V - VII ) a kością łonową. Włókna mięśniowe przebiegają od góry do dołu równolegle oddzielone prostopadłymi do ich przebiegu pasmami łącznotkankowymi na odcinki tworzące smugi ścięgniste. U dołu włókna mięśniowe krzyżują się z włóknami strony przeciwległej. Poch... Klatka piersiowa .. wyrostka mieczykowatego. Rękojeść w stosunku do trzonu ustawiona jest pod kątem rozwartym ku tyłowi ( tzw. kąt mostka ). Od góry, na rękojeści znajduje się wcięcie szyjne. Bocznie od niego, obustronnie, wcięcia obojczykowe. Poniżej mieszczą się wcięcia żebrowe dla chrząstek odpowiednich żeber ( I - ...