Gdzie leżą nadnercza?

  • na górnym końcu nerki, po stronie tylnej i bocznej
  • na górnym końcu nerki, po stronie przedniej i bocznej
  • na górnym końcu nerki, po stronie przedniej i przyśrodkowej

Nadnercza

Układ wewnątrzwydzielniczy .. nadnercza ( mineralokortykoidy, glikokortykoidy, androgeny, katecholaminy ), przytarczyce ( parathormon ), jajniki i jądra ( testosteron, estradiol i progesteron ), część wewnątrzwydzielnicza trzustki ( insulina, glukagon, somatostatyna ). Trzeba rów ... Przysadka .. nadnerczy. Dwa ostatnie, wazopresyna, czyli hormon antydiuretyczny bierze udział w regulacji ciśnienia krwi i gospodarki wodnej, zaś oksytocyna powoduje skurcz mięśniówki macicy w czasie porodu. Niedoczynność przysadki jest wynikiem niedoborów hormon ...

Nadnercza Nadnercza ( łac. glandulae suprarenalis ) są parzystym narządem wewnątrzwydzielniczym kształtu trójkątnego i znajdującym się zaotrzewnowo w tylnej części jamy brzusznej powyżej nerek, ale w obrębie ich torebki tłuszczowej. Wielkość nadnerczy wynosi p ...