Więzadło podłużne tylne

anatomia24.pl & więzadło podłużne tylne

Połączenia kręgów .. więzadła: podłużne przednie, podłużne tylne, więzadła międzyłukowate, międzypoprzeczne, międzykolcowe, nadkolcowe i więzadło karkowe stabilizujące położenie kręgów. Staw szczytowo - potyliczny tworzą kłykcie potyliczne i dołki stawowe pierwszego kręgu szyjnego. Odpowiada on głównie za ruchy zgięcia ...