Układ tętniczy i żylny

anatomia24.pl & układ tętniczy i żylny

Serce .. układu krążenia. Nieustannie przepompowuje 6000 litrów krwi dziennie. Wraz z naczyniami tworzy całość układu zamkniętego porównywanego do systemu rur połączonych z pompą. Tą pompą jest serce, a w szczególności komora prawa i lewa, które zasysają krew z naczyń żylnych i tłoczą ją w kierunku tętnic. C... Układ naczyniowy .. układem tętniczym i żylnym. W żyłach ciśnienie krwi jest bliskie zeru. Aby przepływ krwi był możliwy w naczyniach musi panować odpowiednie ciśnienie. Im dalej od serca, tym ciśnienie krwi spada. W naczyniach znajduje się około 4 l krwi. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom ...

Układ żylny Układ żylny składa się z żył ( łac. venae ), które odprowadzają krew z naczyń włosowatych do przedsionków serca. Układ żylny to układ niskociśnieniowy o małym oporze i dużej podatności. Naczynia żylne są około 20 razy bardziej podatne niż tętnice. Ze względu na większą średnicę krew w żyłach płynie ...