Układ czynnościowy

anatomia24.pl & układ czynnościowy

Układ przewodzący serca .. układ przewodzący serca. Komórki te mają zdolność samopobudzania się. Wywołują potencjał czynnościowy, który w postaci prądu szerzy się na komórki sąsiednie, które stają się pobudliwe. W skład układu przewodzącego serca wchodzą: węzeł zatokowo - przedsionkowy ( SA ), węzeł przedsionkowo - komorowy (... Unaczynienie mózgu .. układ żylny głęboki i powierzchowny. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego...