Gałęziami jakiego nerwu są nerwy krtaniowe?

  • IX
  • X
  • XI

Nerwy krtaniowe

Śródpiersie .. nerwy błędne z odchodzącymi nerwami krtaniowymi wstecznymi, pień współczulny, przełyk, tchawica, węzły chłonne przytchawicze i tchawiczo - oskrzelowe oraz przewód piersiowy. Śródpiersie przednie zawiera więzadło mostkowo - osierdziowe, gałęzie śródpi ...