Tu zstępnicy

anatomia24.pl & tu zstępnicy

Jelito czcze i jelito kręte .. zstępnicą oraz wnikają również do jamy miednicy w zagłębienie pęcherzowo - odbytnicze u mężczyzn i maciczno - odbytnicze u kobiet. Przyjmuje się, że część mieszcząca się po stronie lewej i nadbrzuszu jest jelitem czczym, zaś po stronie prawej i w jamie miednicy jelitem krętym. Oba odcinki cechują si... Jelito grube .. zstępnicę i esicę. Do funkcji jelita grubego należą: wchłanianie wody, procesy gnilne, formowanie kału. Unaczynienie jelita grubego pochodzi od tętnicy krezkowej górnej, krezkowej dolnej, biodrowej wewnętrznej, sromowej wewnętrznej. Krew żylna odpływa żyłą krezkową górną, dolną i żyły splotu odbytni...

Okrężnica .. Zstępnica przebiega od góry ku dołowi przechodząc w esicę. Osiąga długość 15 - 20 cm. Okrężnica esowata ( łac. colon sigmoideum ) powstaje, jako przedłużenie zstępnicy na poziomie lewego grzebienia biodrowego. Jak sama nazwa wskazuje przebiega esowato zataczając pętlę. Jej długość wynosi średnio 40 ... Otrzewna .. zstępnica oraz pęcherz moczowy, które pokryte są otrzewną głównie na swojej przedniej powierzchni. Otrzewna umożliwia ruchy jelit, zapewnia ochronę przed zakażeniem. Otrzewna unerwiona jest przez nerwy międzyżebrowe, nerwy splotu lędźwiowego, nerw przeponowy oraz nerwy poszczególnych narządów. Dorot...