Tętnice obręczy barkowej

anatomia24.pl & tętnice obręczy barkowej

Mięśnie obręczy barkowej .. tętnica pachowa. Unerwienie: nerw pachowy. Mięsień nadgrzebieniowy i podgrzebieniowy ( łac. musculus supraspinatus, infraspinatus ) są strukturami rozpoczynającymi się na łopatce w dole nadgrzebieniowym lub podgrzebieniowym, a kończące się na guzku większym kości ramiennej. Ich zadaniem jest wspomag...