Jakie naczynie aorty brzusznej jest gałęzią ścienną?

  • tętnica przeponowa dolna
  • pień trzewny
  • tętnica nadnerczowa środkowa

Aorta brzuszna

Aorta i gałęzie aorty .. Aorta brzuszna jest miejscem ujścia tętnic lędźwiowych, przeponowych dolnych, nadnerczowych środkowych, nerkowych, jądrowych lub jajnikowych, pnia trzewnego, tętnicy krezkowej górnej i dolnej oraz krzyżowej pośrodkowej. Tętnica szyjna wspólna ( łac. ...