Ile kielichów nerkowych większych można spotkać w zatoce nerkowej?

  • jeden
  • dwa
  • trzy

Kielichy nerkowe

Układ moczowy .. kielichy i miedniczki nerkowe, moczowody, pęcherz moczowy oraz cewka moczowa. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szcz ... Nerka .. kielichy i miedniczkę nerkową wraz z rozgałęziającymi się naczyniami. Znajduje się tu również tkanka tłuszczowa połączona z torebką tłuszczową. Nerka otoczona jest torebką włóknistą, natomiast wraz z położonym nad nią nadnerczem objęta jest tkanką łą ...

Drogi odprowadzające mocz .. Kielichy nerkowe mniejsze są stożkowatymi strukturami długości 1cm występującymi w liczbie 8 - 10. Obejmują one brodawkę nerkową. Kielichy mniejsze łączą się w większe kielichy nerkowe uchodzące do miedniczki nerkowej. Miedniczka nerkowa ma kształt l ...