Jaki numer posiada nerw oczny?

  • I
  • II
  • III

Nerw oczny

Nerwy czaszkowe .. nerw oczny, szczękowy i żuchwowy, unerwia m.in. spojówkę, błonę śluzową nosa, język, skórę twarzy oraz mięśnie żwacze. Nerw odwodzący ( n. VI ) jest kolejnym nerwem gałkoruchowym zaopatrującym tylko jeden mięsień oka ( prosty boczny ). Nerw twarzowy ...