Co uchodzi na brodawce większej dwunastnicy?

  • przewód żółciowy wspólny i przewód trzustkowy
  • przewód trzustkowy i przewód trzustkowy dodatkowy
  • przewód trzustkowy dodatkowy i przewód żółciowy wspólny

Brodawka dwunastnicy

Dwunastnica .. brodawką większą ( brodawka Vatera ) oraz przewód trzustkowy dodatkowy zakończony brodawką mniejszą. Ponadto charakterystyczna błona śluzowa dwunastnicy zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka ... Trzustka .. brodawce większej dwunastnicy. Mniejszy i krótszy przewód trzustkowy dodatkowy odchodzi w głowie trzustki od głównego przewodu trzustkowego, który po opuszczeniu głowy trzustki uchodzi na brodawce mniejszej dwunastnicy. Jednak jego przebieg bywa zmie ...

Pęcherzyk żółciowy .. brodawce większej dwunastnicy. Tuż przed ujściem dwunastniczym występuje poszerzenie przewodu zwane bańką wątrobowo - trzustkową. Odpływ żółci regulowany jest dzięki włóknom mięśniowym tworzącym zwieracz bańki wątrobowo - trzustkowej ( zwieracz Oddie ...