Jaki mięsień żucia składa się z części powierzchownej i głębokiej?

  • mięsień skrzydłowy przyśrodkowy
  • mięsień skrzydłowy boczny
  • mięsień żwacz

Mięsień żucia

Mięśnie głowy .. mięsień naczaszny utworzony przez parzyste mięśnie potyliczno - czołowe oraz szczątkowe skroniowo - ciemieniowe. Oba mięśnie tworzą wspólne rozcięgno zwane czepcem ścięgnistym mocno połączonym ze skórą głowy. Mięsień potyliczno - czołowy składa się z ...