Dół owalny

anatomia24.pl & dół owalny

Serce .. dół owalny. Komora prawa ( łac. ventriculus dexter ) ma zdecydowanie cieńszą ścianę ( średnio 5 mm ) w porównaniu do komory lewej ze względu na panujące w niej niższe ciśnienie pod jakim musi wtłoczyć krew do tętnic płucnych. Ściany komory nie są gładkie, lecz pokrywają ją liczne beleczki mięśniowe ... Mózgoczaszka .. dół środkowy czaszki, posiada wyrostki palczaste. Znajdują się tu również otwór okrągły dla nerwu szczękowego ( n. V2 ), otwór owalny dla nerwu żuchwowego ( n. V3 ). Na powierzchni zewnętrznej mieści się szczelina oczodołowa górna prowadząca do oczodołu, przez którą przebiegają: nerw okoruchowy ( n...