Brak śledziony

anatomia24.pl & brak śledziony

Śledziona .. Brak śledziony nie wpływa negatywnie na życie człowieka, a jej funkcje przejmowane są przez inne narządy układu chłonnego, wątrobę i szpik kostny. Za unaczynienie i unerwienie śledziony odpowiadają tętnica śledzionowa, włókna nerwowe splotu trzewnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia ...