Które kręgi należą do kręgów rzekomych?

  • krzyżowe i szyjne
  • piersiowe i lędźwiowe
  • krzyżowe i guziczne

Kręgi

Mózgoczaszka .. kręgiem szyjnym. Przez podstawę kłykcia przebiega kanał nerwu podjęzykowego ( n. XII ). Na powierzchni wewnętrznej, a dokładniej na powierzchni łuski, znajduje się wyniosłość tzw. guzowatość potyliczna. Od guzowatości do tyłu i ku górze odchodzi bruz ... Kręgosłup .. Kręgi tworzące kręgosłup są nieparzystymi różnokształtnymi kośćmi składającymi się z walcowatego trzonu oraz łuku kręgowego. Pomiędzy trzonem a łukiem kręgowym znajduje się otwór kręgowy. Nakładające się na siebie kręgi tworzą kanał kręgowy, w którym ...

Połączenia kręgów Kręgi połączone są ze sobą za pomocą krążków międzykręgowych. Są to płaskie chrząstki włókniste łączące ze sobą powierzchnie trzonów łagodzące wstrząsy kręgosłupa. Krążek międzykręgowy zbudowany jest z pierścienia włóknistego leżącego obwodowo oraz ś ...