Kości i mięśnie kończyny górnej

anatomia24.pl & kości i mięśnie kończyny górnej

Mięśnie obręczy barkowej .. kości ramiennej. Odpowiada on za podniesienie kończyny górnej do poziomu ramienia, obrócenie i przywiedzenie ramienia do przodu i wewnątrz, oraz przywiedzenie i obrócenie do tyłu i na zewnątrz. Unaczynienie: tętnica pachowa. Unerwienie: nerw pachowy. Mięsień nadgrzebieniowy i podgrzebieniowy ( łac. ... Mięśnie ramienia .. kości ramiennej, występuje przyczep końcowy mięśnia. Jego zadaniem jest podniesienie i przywiedzenie kończyny górnej. Także w zależności od pozycji wyjściowej może obracać ramię do wewnątrz lub na zewnątrz. Unaczynienie: tętnica pachowa. Unerwienie: nerw mięśniowo - skórny. Mięsień dwugłowy ramienia...