Jaki jest stosunek jajowodu do otrzewnej?

  • jajowód leży wewnątrzotrzewnowo, posiada krezkę
  • jajowód leży wewnątrzotrzewnowo, nie posiada krezki
  • jajowód leży zewnątrzotrzewnowo

Jajowód a otrzewna

Jajnik .. jajowych. Oba jajniki leżą asymetrycznie, lewy jajnik kieruje się nieco bardziej do przodu w stosunku do prawego. Z zewnątrz swoim kształtem jajnik zbliżony jest do migdała, posiada powierzchnię przyśrodkową, boczną, koniec górny i dolny. Jego powier ... Jajowód Jajowód ( łac. salpinx ) jest parzystym przewodem stanowiącym drogę dla wędrującej komórki jajowej pomiędzy jajnikiem a jamą macicy. Odchodzi od końca jajnikowego wyposażonego w strzępki, a dochodzi do górnego kąta macicy. Swoją budową zewnętrzną jaj ...

Macica .. jajowej i jej rozwoju. Dzięki grubej warstwie mięśniowej stanowi ochronę dla rozwijającego się płodu, natomiast podczas porodu umożliwia narodziny. Macica znajduje się pośrodkowo w obrębie jamy miednicy, między pęcherzem moczowym a odbytem oraz pomię ...