Połączenia kości ramiennej

anatomia24.pl & połączenia kości ramiennej

Kość ramienna .. połączenia z kośćmi przedramienia ( łokciową i promieniową ). Część dla kości łokciowej ma kształt bloczka, łączy się z wcięciem bloczkowym kości łokciowej. Część promieniowa, mniejsza, ma kształt główki i łączy się z dołkiem kości promieniowej. Nad bloczkiem na powierzchni przedniej znajduje się wg...