Wcięcie szyjne rękojeści mostka

anatomia24.pl & wcięcie szyjne rękojeści mostka

Klatka piersiowa .. wcięcie szyjne. Bocznie od niego, obustronnie, wcięcia obojczykowe. Poniżej mieszczą się wcięcia żebrowe dla chrząstek odpowiednich żeber ( I - VII ). Wcięcie dla żebra pierwszego położone jest na bocznej powierzchni rękojeści mostka, drugie na granicy rękojeści z trzonem, zaś dla żebra VII na grani...