Jaka część gruczołu łzowego jest mniejsza?

  • część oczodołowa
  • część powiekowa
  • obie części są tej samej wielkości

łzy

Oko .. łzy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. ...