Tętnice szyjne budowa

anatomia24.pl & tętnice szyjne budowa

Układ tętniczy .. tętniczy składa się z tętnic ( łac. arteriae ), które prowadzą krew z komór serca do mikrokrążenia. Tętnice różnią się pod względem wielkości i budowy na tętnice duże, czyli typu sprężystego, średnie - typu mięśniowego i tętniczki. Do tętnic sprężystych należą: aorta, tętnice szyjne, biodrowe i pach...