Co oddziela od siebie grzebień nadkomorowy serca?

  • przedsionki od komór
  • drogę dopływową i odpływową krwi
  • mięśnie brodawkowate od strun ścięgnistych