Unerwienie i unaczynienie

anatomia24.pl & unerwienie i unaczynienie

Mięśnie głowy .. unerwienie i unaczynienie odpowiedzialny jest nerw i tętnica twarzowa. Do mięśni szpary ust należy przede wszystkim mięsień okrężny ust ( łac. musculus orbicularis oris ) o okrężnym przebiegu włókien oraz mięśnie: szeroki szyi, obniżacz wargi dolnej, bródkowy, obniżacz kąta ust, śmiechowy, jarzmowy ... Mięśnie szyi .. unerwienie mięśnia odpowiada nerw dodatkowy ( n. XI ) oraz gałęzie splotu szyjnego. Unaczynienie pochodzi od tętnicy podobojczykowej i tętnicy szyjnej zewnętrznej. Warstwa środkowa mięśni szyi utworzona jest przez mięśnie łączące się z kością gnykową i w zależności od położenia względem niej zwane m...

Mięśnie stopy .. unerwienie odpowiadają gałęzie nerwu strzałkowego wspólnego i piszczelowego. Unaczynienie pochodzi od tętnicy podeszwowej, łuku podeszwowego oraz tętnicy strzałkowej. Na podeszwie znajduje się rozścięgno podeszwowe położone pod skórą i tkanką tłuszczową. Jest ono podobne do rozcięgna dłoniowego. Roz...