Co oddziela oponę miękką od opony pajęczej?

  • jama podtwardówkowa
  • jama podpajęczynówkowa
  • opony są ze sobą zrośnięte

Opona

Opony mózgowo-rdzeniowe .. oponami. Od zewnątrz znajduje się opona twarda, dalej pajęczynówka i opona miękka. Opony mózgowo - rdzeniowe chronią przed urazami i wstrząsami. Pomiędzy kolejnymi blaszkami łącznotkankowymi znajdują się przestrzenie: podpajęczynówkowa ( między oponą ...