Hormony tylnego płata przysadki

anatomia24.pl & hormony tylnego płata przysadki

Przysadka .. hormony przysadki. W jego obrębie wyróżniono część pośrednią, główną i guzową sięgającą do lejka. Płat tylny przysadki, zwany nerwowym łączy się z lejkiem. Włókna nerwowe biegnące z wyżej położonego podwzgórza biegną w kierunku płata tylnego w postaci drogi nadwzrokowo - przysadkowej, gdzie uwalnian... Podwzgórze .. hormony pobudzające ( liberyny ) i hamujące ( statyny ) proces uwalniania hormonów przysadkowych. Do tylnego płata przysadki są transportowane drogą aksonalną wazopresyna i oksytocyna powstające w jądrach nadwzrokowych i przykomorowych podwzgórza, skąd uwalniane są dalej do krwi. Do przedniego płata...