Nasierdzie wsierdzie

anatomia24.pl & nasierdzie wsierdzie

Szkielet serca i zastawki serca .. nasierdzie. Wsierdzie ( łac. endocardium ) jest warstwą składającą się z jednowarstwowego nabłonka płaskiego, blaszki właściwej i tkanki podwsierdziowej. Śródsierdzie ( łac. myocardium ) tworzą trzy warstwy włókien mięśniowych o przebiegu okrężnym, podłużnym i skośnym. Nasierdzie ( łac. epicardium )...