łopatka kość

anatomia24.pl & łopatka kość

Mięśnie szyi .. łopatkowo - gnykowy, mostkowo - tarczowy i tarczowo - gnykowy. Ich współdziałanie powoduje ustalenie położenia kości gnykowej zapewniając w ten sposób podporę dla innych mięśni. Obniżają kość gnykową, unoszą lub przyciągają krtań w kierunku mostka oraz napinają powięź szyi rozszerzając żyłę szyjną w... Kości kończyn .. łopatkę i obojczyk oraz kości części wolnej tj. kość ramienna, kości przedramienia ( kość łokciowa, promieniowa ) i ręki ( kości nadgarstka, śródręcza, palców ). Kości kończyny dolnej składają się z obręczy miedniczej ( kość miedniczna, biodrowa, kulszowa, łonowa ) i kończyny wolnej tj. kość udowa, ...

Kość ramienna .. łopatkę. Na brzegu panewki znajduje się obrąbek stawowy zwiększający powierzchnię stawową. Ze względu na budowę tylko 1/3 powierzchni główki objęta jest panewką. Wynika stąd, że za główne mocowanie kości ramiennej do obręczy barkowej odpowiadają mięśnie. Staw wzmocniony jest przez więzadło kruczo - ...