Powięź budowa

anatomia24.pl & powięź budowa

Krtań .. powięzi szyi, gruczołu tarczowego oraz mięśni szyi. Budowa krtani opiera się na szkielecie utworzonym z chrząstek: 3 nieparzystych, 3 parzystych i dodatkowych. Chrząstka tarczowata jest największą i nieparzystą chrząstką chroniącą aparat głosowy. Zbudowana jest z dwóch symetrycznych blaszek połączon... Jądro .. powierzchnię boczną oraz przyśrodkową, brzeg przedni i tylny, biegun górny i dolny. Długość jądra wynosi średnio 4 - 5 cm, szerokość 2,5 cm. Oba jądra znajdują się w worku mosznowym oddzielone od siebie przegrodą worka mosznowego. Moszna jest wypukleniem ściany brzucha zbudowanym ze skóry, tkanki po...

Najądrze .. powiedzialnym za magazynowanie nasienia. Dzięki wydzielanej tu wydzielinie plemniki osiągają ostateczną dojrzałość. Znajduje się na górnym biegunie i tylnym brzegu jądra. Najądrze to narząd zakrzywiony o długości około 5 cm i szerokości 1,2 cm. W budowie zewnętrznej wyróżniono podział na głowę, trzo... Prącie .. powierzchni zaś, znajduje się pośrodkowo biegnący fałdzik skórny, wędzidełko, łączący się z napletkiem. W budowie wewnętrznej zwraca obecność trzech walcowatych struktur połączonych ze sobą tkanką łączną. Dwie z nich, nazwane ciałami jamistymi, znajdują się po górnej stronie prącia, natomiast trzeci...

Wzgórek łonowy i wargi sromowe .. Powierzchnia zewnętrzna warg sromowych większych pokryta jest owłosieniem i zawiera liczne gruczoły łojowe i potowe. Wewnętrznie znajduje się skóra swą budową zbliżona do błony śluzowej. Wargi sromowe mniejsze są znacznie cieńszymi fałdami skórnymi. Ograniczają przedsionek pochwy i zwykle ukryte są ... Pęcherzyk żółciowy .. powierzchni prawego płata wątroby ( w podżebrzu prawym ) na wysokości połączenia IX i X żebra. Kształtem przypomina gruszkę o długości 10 cm i szerokości 4 cm. Może on zgromadzić do 60 ml żółci. W jego budowie wyróżnia się dno skierowane do przodu i dołu, trzon i szyjkę. Dno nieznacznie wystaje poza...