Blaszka pionowa kości sitowej

anatomia24.pl & blaszka pionowa kości sitowej

Mózgoczaszka .. blaszek: sitowej i pionowej. Blaszka pionowa stanowi jak gdyby rusztowanie dla blaszki sitowej. Do przodu łączy się z kolcem nosowym kości czołowej, a do tyłu w części górnej z kością klinową u dołu z lemieszem. Od blaszki sitowej odchodzą ku dołowi liczne komórki sitowe, czyli kość, w której znajdu... Twarzoczaszka .. blaszki położone względem siebie pod kątem prostym ( blaszka pionowa i pozioma ) oraz wyrostków: piramidowego, oczodołowego, klinowego. Kość podniebienna tworzy dno i ścianę boczną jamy nosowej, ścianę górną jamy ustnej, ścianę dolną ( dno ) oczodołu. Łączy się ona z kością klinową, sitową, szczękow...