Pień współczulny

anatomia24.pl & pień współczulny

Śródpiersie .. pień współczulny, przełyk, tchawica, węzły chłonne przytchawicze i tchawiczo - oskrzelowe oraz przewód piersiowy. Śródpiersie przednie zawiera więzadło mostkowo - osierdziowe, gałęzie śródpiersiowe odchodzące od tętnic piersiowych wewnętrznych, węzły chłonne śródpiersiowe przednie. W śródpiersiu śro...