Prostowanie palców stopy

anatomia24.pl & prostowanie palców stopy

Mięśnie podudzia .. prostowanie palców. Grupa boczna zwana również grupą mięśni strzałkowych obejmuje wyłącznie dwa mięśnie: strzałkowy długi i krótki. Mięśnie rozpoczynają się na głowie i powierzchni bocznej strzałki, częściowo na kości piszczelowej a kończą na kościach stopy. Mięśnie grupy bocznej pełnią funkcję zgin...