Do jakich węzłów odpływa chłonka z wierzchołka języka?

  • do węzłów podbródkowych
  • do węzłów podżuchwowych
  • do górnych węzłów szyjnych głębokich

Język

Węzły chłonne .. językowe, podżuchwowe, podbródkowe, zagardłowe, podgnykowe, przedkrtaniowy, przedtchawicze, nadmostkowe, nadobojczykowe. Węzły chłonne kończyny górnej znajdujące się powierzchownie: łokciowy powierzchowny, naramienno - piersiowe, barkowe oraz głęboki ...