Komory mózgu

anatomia24.pl & komory mózgu

Przysadka .. komorą mózgu. Przeciętna wielkość przysadki to 12 - 15 mm mierzona poprzecznie, zaś od góry ku dołowi wynosi 6 mm. Od góry przysadka graniczy ze skrzyżowaniem nerwów wzrokowych oraz pasmem wzrokowym. Struktury te od przysadki oddziela przepona siodła ( opona twarda ). Do tyłu od przysadki znajduje s... Ośrodkowy układ nerwowy .. komory mózgu. Rdzeń kręgowy, najstarsza część układu nerwowego, przebiega w kanale kręgowym. Wyróżnia się w nim segmenty, od których odchodzi jedna para nerwów rdzeniowych. Istota biała rdzenia kręgowego układa się w przebiegające podłużnie słupy: przednie, boczne i tylne. W słupach przednich znajdu...

Śródmózgowie .. komorę trzecią z komorą czwartą mózgu. Jego długość to około 2 cm. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego... Opony mózgowo-rdzeniowe .. komorowym mózgu oraz kanale centralnym rdzenia kręgowego znajduje się w przestrzeni podpajęczynówkowej. Płyn mózgowo - rdzeniowy jest przejrzystego koloru wodnistą cieczą ochraniającą dodatkowo ośrodkowy układ nerwowy oraz nerwy i naczynia wychodzące na powierzchnię podstawy mózgowia. Jest przesącze...