Wypukłe uda

anatomia24.pl & wypukłe uda

Kości uda .. wypukły do przodu. Na powierzchni tylnej znajduje się kresa chropowata. Na końcu bliższym znajduje się głowa kości udowej skierowana przyśrodkowo i do góry. Na szczycie głowy znajduje się zagłębienie - dołek głowy. Poniżej głowy znajduje się przewężenie, czyli szyjka kości udowej. Szyjka nachylona j...