Miejsce osłuchiwania serca

anatomia24.pl & miejsce osłuchiwania serca

Szkielet serca i zastawki serca .. miejsce, w którym można osłuchiwać jego tony. Jednak miejsca osłuchiwania nieco się różnią od miejsca, w którym zastawka rzutuje się na ścianę klatki piersiowej. Wynika to z bliskiej odległości sąsiednich ujść zastawek, które uniemożliwiają dokładną lokalizację przyczyny. Z punku widzenia anatomii z...