Krętarze

anatomia24.pl & krętarze

Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. krętarzu mniejszym. Podobnie przebiega mięsień lędźwiowy, zaś biodrowy znajduje się w dole biodrowym, ale kończy wraz z lędźwiowym większym. Zadaniem mięśni grupy przedniej jest zginanie uda w stawie biodrowym. Odgrywają również podstawową rolę podczas chodzenia. Unaczynienie: odgałęzienia tętnicy u... Kości uda .. krętarz większy i mniejszy, położony do tyłu, krętarz mniejszy. Koniec dalszy kości udowej ulega poszerzeniu wytwarzając dwa kłykcie: większy przyśrodkowy i mniejszy boczny. Oba kłykcie są bardziej wypukłe ku tyłowi, gdzie przedzielone są dołem międzykłykciowym. Na powierzchni przedniej oba kłykcie ...