Kręgosłup C4 C6

anatomia24.pl & kręgosłup C4 C6

Krtań .. kręgosłupa szacuje się na C4 - C6 a wielkość na 5 - 6cm. Do przodu krtań przylega do powięzi szyi, gruczołu tarczowego oraz mięśni szyi. Budowa krtani opiera się na szkielecie utworzonym z chrząstek: 3 nieparzystych, 3 parzystych i dodatkowych. Chrząstka tarczowata jest największą i nieparzystą chrz... Tchawica .. kręgosłupa odcinkowi C6 - Th5. Dodatkowo z przodu na poziomie górnych chrząstek tchawicy przylega gruczoł tarczowy. Niżej znajduje się żylny splot tarczowy nieparzysty, tętnica szyjna i podobojczykowa, żyła ramienno - głowowa, pień ramienno - głowowy, łuk aorty oraz mięśnie: mostkowo - obojczykowo -...

Płuca .. kręgosłupa i ogranicza śródpiersie. Na powierzchni przyśrodkowej znajduje się wnęka płuca, zagłębienie, w którym mieszczą się węzły chłonne oraz oskrzela, naczynia ( tętnica płucna, żyła płucna górna i dolna, tętnice i żyły oskrzelowe ) oraz nerwy tworzące z kolei korzeń płuca. Korzeń płuca objęty j... Opłucna .. kręgosłupa ). Miedzy obu blaszkami znajduje się przestrzeń nazwana jamą opłucnej, która wypełniona jest niewielką ilością płynu surowiczego. Obie blaszki kontaktują się ze sobą. W niektórych stanach chorobowych dochodzi do gromadzenia się płynu, krwi czy treści ropnej w jamie opłucnej. Unaczynienie ...

Śródpiersie .. kręgosłupem. Od dołu granicę śródpiersia wyznacza przepona, ku grze łączy się z szyją. Ze względów topograficznych śródpiersie ulega podziałowi na śródpiersie górne i dolne, a dolne z kolei na przednie, środkowe i tylne. Śródpiersie górne ograniczone jest z jednej strony przez mostek, drugiej przez ... Gardło .. kręgosłupa szyjnego i kończy się na wysokości szóstego kręgu szyjnego. Zostało ono podzielone na część: nosową, ustną i krtaniową. W części nosowej znajduje się ujście trąbki słuchowej ( Eustachiusza ), migdałek gardłowy. Ściana gardła składa się z wewnętrznie leżącej błony śluzowej, błony włókniste...

Przełyk .. kręgosłupa. Rozpoczyna się na wysokości szóstego kręgu szyjnego ( C6 ), kończy zaś na poziomie dziesiątego lub jedenastego kręgu piersiowego ( Th10 - 11 ). Średnia długość przełyku to 25 - 30 cm. Ze względu na przebieg wyróżniono część szyjną, piersiową i brzuszną. W odcinku piersiowym przełyk przyl... Dwunastnica .. kręgosłupem w kierunku naczyń krezkowych. Tworzy zatem zagięcie górne i dolne. Natomiast zagięciem dwunastniczo - czczym skierowanym nieco ku górze przechodzi w jelito czcze ( część wstępująca ). Opuszka wraz z żołądkiem stanowią bardziej ruchome części przewodu pokarmowego. Do dwunastnicy uchodzą p...

Trzustka .. kręgosłupa na wysokości L1 - 2. Jej ułożenie jest poprzeczne do osi ciała, większą częścią ( trzon i ogon ) leży po stronie lewej. W budowie zewnętrznej można wyróżnić podział na głowę, trzon i ogon. Głowa trzustki otoczona jest dwunastnicą a między obie struktury u dołu wciskają się naczynia krezko... Aorta i gałęzie aorty .. kręgosłupa. Część aorty znajdująca się w klatce piersiowej nosi nazwę aorty piersiowej, z której zstępuje przez rozwór aortowy przepony do jamy brzusznej. Odtąd nazywa się ją aortą brzuszną. Na wysokości czwartego kręgu lędźwiowego aorta dzieli się na dwie tętnice biodrowe wspólne. Od aorty odchodzą...

Układ żylny .. kręgosłupa. Żyła główna dolna powstaje z połączenia żył biodrowych wspólnych. Warto wspomnieć o układzie żylnym kończyn dolnych, który składa się z żył powierzchownych, głębokich i łączących. W żyłach głębokich znajduje się 90 % powrotu żylnego kończyn dolnych, towarzyszą one tętnicom. Żyły powierzc... Mięśnie szyi .. kręgosłupa. Mięśnie szyi położone są do przodu i po jego bokach. Układają się w trzy warstwy mięśni: powierzchowną, środkową i głęboką. Mięśnie otoczone są włóknistymi blaszkami tworzącymi powięź szyi, które ograniczają przestrzenie międzymięśniowe wypełnione tkanką tłuszczową oraz łączną. Warstwę p...

Mięśnie kończyny dolnej .. kręgosłup i czaszkę. Duża odległość od serca powoduje, że utrzymanie prawidłowego krążenia w obrębie kończyn dolnych wymaga sprawnie funkcjonującego układu żylnego. Mięśnie kończyny dolnej dzielimy na mięśnie obręczy kończyny dolnej, uda, podudzia ( zwanego golenią ) oraz stopy. Kończynę dolną od tu... Mięśnie grzbietu .. kręgosłupem, która zawiera właściwe mięśnie grzbietu. Mięśnie powierzchowne stanowią mięśnie kolcowo - ramienne rozpoczynające się przede wszystkim na wyrostkach kolczystych kręgów kręgosłupa. Należą tu mięśnie: czworoboczny, najszerszy grzbietu, równoległoboczny, dźwigacz łopatki. Drugą powierzchow...

Mięśnie klatki piersiowej .. kręgosłupa i kończą się na granicy kostno - chrzęstnej żeber. W przeciwieństwie do nich, mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne rozpoczynają się na wysokości kątów żeber a kończą w okolicy mostka. Mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne unoszą żebra uczestnicząc w fazie wdechu, podczas gdy wewnętrzne opuszczają ... Mięśnie brzucha .. kręgosłupa do kresy białej po obu stronach ciała. Obejmuje on narządy jamy brzusznej niczym pas. Przyczepy początkowe mięśnia znajdują się na wewnętrznej powierzchni żeber ( VII - XII ), powięzi piersiowo - lędźwiowej ( powięź obejmująca mięśnie głębokie grzbietu ), grzebieniu biodrowym oraz więzadl...

Kręgosłup Kręgosłup jest główną ruchomą podporą ciała. Składa się z 33 - 34 kręgów: 7 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych oraz 4 - 5 guzicznych. Znajduje się w części grzbietowej ciała. Biegnie od podstawy czaszki do dolnej części tułowia. Kręgi tworzące kręgosłup są nieparzystymi różnokszta... Połączenia kręgów .. kręgosłupa. Krążek międzykręgowy zbudowany jest z pierścienia włóknistego leżącego obwodowo oraz środkowej zwanej jądrem miażdżystym. Wzdłuż trzonów kręgów biegną więzadła: podłużne przednie, podłużne tylne, więzadła międzyłukowate, międzypoprzeczne, międzykolcowe, nadkolcowe i więzadło karkowe stab...

Klatka piersiowa .. kręgosłupową. Siedem górnych żeber nosi nazwę żeber prawdziwych, ponieważ ich chrząstki żebrowe łączą się bezpośrednio z mostkiem. Pozostałe pięć par żeber to żebra rzekome. Oprócz dwóch ostatnich żeber łączą się z chrząstką żebrową leżącą wyżej, najwyższa zaś z chrząstką żebrową żebra VII i tworzą ... Rdzeń kręgowy .. kręgosłupa. Jest tworem walcowatym o długości wynoszącej średnio 40 - 45 cm, nieco spłaszczonym, grubszym w części górnej, gdzie przechodzi w rdzeń przedłużony. Rdzeń kręgowy kończy się na wysokości pierwszego i drugiego kręgu lędźwiowego, jako stożek rdzeniowy, od którego odchodzi nici końcowa. Od ...