Koniuszek serca

anatomia24.pl & koniuszek serca

Serce .. Koniuszek serca znajduje się na prawo od linii obojczykowej środkowej lewej w piątej przestrzeni międzyżebrowej. Długość serca wynosi średnio 12 - 15 cm, szerokość 9 - 15 cm. U mężczyzny serce waży przeciętnie 300 g, u kobiety mniej, średnio 260 g. W budowie wewnętrznej serca zaznacza się podział na... Naczynia i nerwy serca .. koniuszka serca. Zaopatruje ona w krew pozostałą część serca. Układ żylny serca stanowi zatoka żylna mieszcząca się w części tylnej bruzdy wieńcowej, do której uchodzą żyła wielka, mała, średnia, tylna, skośna i żyły przednie serca. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów tachawiczo - oskrzelowych i śró...