Więzadła w stawie łokciowym

anatomia24.pl & więzadła w stawie łokciowym

Kości przedramienia .. więzadło poboczne łokciowe i poboczne promieniowe. Staw promieniowo - łokciowy bliższy stanowi połączenie obwodu głowy kości promieniowej z wcięciem promieniowym kości łokciowej. Jest to staw obrotowy wzmocniony więzadłem pierścieniowatym. Staw promieniowo - łokciowy dalszy jest analogiczny do poprz... Kości ręki .. więzadłem promieniowo - nadgarstkowym oraz mniejsze więzadła. Stawy śródnagarstkowe to połączenie kości nadgarstka. Możliwe ruchy to zgięcie dłoniowe i grzbietowe, odwodzenie promieniowe i łokciowe, obwodzenie. Stawy nadgarskowo - śródręczne i stawy międzyśródręczne są stawami płaskimi o minimalnej ...