Przebieg mięśni na twarzy

anatomia24.pl & przebieg mięśni na twarzy

Twarzoczaszka .. przebiegają nerw i naczynia dla mięśni żwacza. Wewnętrznej powierzchni żuchwy znajdują się otwór żuchwy, języczek żuchwy ograniczające wejście do kanału żuchwy, którym biegną naczynia i nerwy. Wyrostek kłykciowy jest większy i posiada przyśrodkowo zwróconą głowę żuchwy służącą do połączenia stawoweg...