Hemodynamika serca

anatomia24.pl & hemodynamika serca

Cykl pracy serca .. hemodynamicznym ) to okres trwający pomiędzy jednym a drugim skurczem. Jest wynikiem działania układu przewodzącego serca. W czasie cyklu wyróżnia się dwie fazy. W pierwszej z nich, fazie rozkurczu, zastawki przedsionkowo - komorowe są otwarte, zaś zastawki półksiężycowate zamknięte. Dochodzi do bie...