Długość okrężnicy

anatomia24.pl & długość okrężnicy

Jelito grube .. długość to 1,2 do 1,5 m. Jelito grube zostało podzielone na jelito ślepe zawierające wyrostek robaczkowy, okrężnicę i odbytnicę. W okrężnicy ze względu na charakterystyczny przebieg wyróżniono wstępnicę, poprzecznicę, zstępnicę i esicę. Do funkcji jelita grubego należą: wchłanianie wody, procesy gni... Okrężnica .. długość od 15 do 20 cm. Od powierzchni przyśrodkowej, a niekiedy również przedniej przylegają pętle jelita cienkiego. Okrężnica poprzeczna ( łac. colon transversum ) leży prawie poprzecznie w jamie brzusznej pomiędzy prawym i lewym zagięciem okrężnicy. Jej długość może dochodzić do 50 - 60 cm. Powie...